Nasze realizacje

Patrząc na dzieła dawnych mistrzów całe wieki temu, staramy się w swoich realizacjach nawiązać do ich umiejętności, sprawić by piękno zawarte w kamieniu zostało tak samo wydobyte i przetrwało wieki.

Stacje metra - Wiedeń

Simmering i Enkplatz - to oddane do użytku w grudniu 2000 roku stacje metra w stolicy Austrii. Inwestycja wydłużyła istniejącą linię komunikacji podziemnej U3 w kierunku południowym. Na potrzeby tej realizacji wykonaliśmy i dostarczyliśmy łącznie ponad 6.500 m2 posadzek, stopnic i podstopnic, przyściennych cokołów profilowych oraz stopni peronowych. W holach, korytarzach i na peronach zastosowano trzy rodzaje materiałów, których łączenie jest wspólne dla linii U3 wiedeńskiego metra. Obok szarego granitu strzegomskiego użyte zostały materiały ciemniejsze - sjenit z Kośmina i austriacki granit Gebhartzer.

Projekt: Architektengruppe U-Bahn Wien (W.Holzbauer, H.Marschalek)
Inwestor: Wiener Linien

-----

Im Dezember 2000 wurden die U-Bahn Stationen Simmering und Enkplatz in Wien als südliche Verlängerung der U-Bahn-Linie 3 fertiggestellt.

Zur Ausführung dieses Auftrags haben wir insgesamt 6500m² Bodenplatten, Tritt- und Setzstufen, Hohlkehlen und Bahnsteigkanten gefertigt und geliefert. In Bahnhofshallen, Bahnhofsunterführungen und auf Bahnsteigen wurden drei verschiedene Sorten von Materialien eingesetzt. Charakteristisch für die Gesamtlänge der U-Bahn-Linie 3 in Wien: Der graue Granit aus Striegau wurde zusammen mit dem dunkleren Syenit aus Kosmin in Polen und dem Gebratser-Granit aus Österreich kombiniert.

Projekt: Architektengruppe U-Bahn Wien (W.Holzbauer, H.Marschalek)

Bauherrin: Stadt Wien/ Wiener Linien

Metro - Wiedeń_4 Metro - Wiedeń_4

Metro - Wiedeń_4

Metro - Wiedeń_3 Metro - Wiedeń_3

Metro - Wiedeń_3

Metro - Wiedeń_2 Metro - Wiedeń_2

Metro - Wiedeń_2

Metro - Wiedeń_1 Metro - Wiedeń_1

Metro - Wiedeń_1


< < < <
Cięcie liną