Nasze realizacje

Patrząc na dzieła dawnych mistrzów całe wieki temu, staramy się w swoich realizacjach nawiązać do ich umiejętności, sprawić by piękno zawarte w kamieniu zostało tak samo wydobyte i przetrwało wieki.

Spreebogen - Berlin

Centrum biurowo-administracyjne Spreebogen – zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie placówek rządowych – powstało z myślą o nowych potrzebach przenoszonej z Bonn stolicy. Obecnie zajmuje je m. in. Ministerstwo Transportu Niemiec.
W architekturze otoczenia budynków bardzo ważną rolę odgrywa kamień naturalny, zieleń i woda. Trzy fontanny, 50 ławek, 1.300 metrów polerowanych murków, cięta i piaskowana kostka brukowa oraz 250 metrów stopni blokowych, a wszystko z granitu strzegomskiego, to najkrótsze podsumowanie budowy realizowanej w latach 1994-1995.

-----

Nach dem Umzugsbeschluß des Deutschen Bundestages erwachte das Büro- und Verwaltungszentrum Sprebogen zum Leben. Gegenwärtig hat hier das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung seinen Sitz. In die Außenarchitektur des Viertels wurden gezielt Natursteine, Grünflächen und - spielerisch - Wasserelemente eingefügt, denn die Natur gehört heute mehr denn je zum Bild der modernen Stadt.

In den Jahren 1994 - 1995 hat unser Unternehmen für die Errichtung dieser Landschaft 3 Wasserspringbrunnen, 50 Sitzbänke, 1.300 m polierte Mauerwerke, gesägte und gestrahlte Kleinpflaster sowie einige Hundert Blockstufen hergestellt.

Spreebogen - Berlin_4 Spreebogen - Berlin_4

Spreebogen - Berlin_4

Spreebogen - Berlin_3 Spreebogen - Berlin_3

Spreebogen - Berlin_3

Spreebogen - Berlin_2 Spreebogen - Berlin_2

Spreebogen - Berlin_2

Spreebogen - Berlin_1 Spreebogen - Berlin_1

Spreebogen - Berlin_1


< < < <
Cięcie liną